fredag 1 juli 2011

Klarsynt!

Sebastian släcker lampan på toaletten & säger:
-Jag ser ingenting!
Tobias tänder lampan igen. Sebastian:
-Jag ser ting!


Karlskrona
8 juni 2010